علی

من هم

گرداننده کارم

علی ایده پرداز

متولد :1376 | تحصیلات : کارشناسی ارشد | تخصص : ایده پرداز، تدوین گر، محقق و نویسنده،طراح تجربی

متولد :۱۳۷۶
تحصیلات : کارشناسی ارشد
تخصص : ایده پرداز، تدوین گر، محقق و نویسنده،طراح تجربی