اطلاعات اثر

نام : تکرار تاریخ

مدت زمان : ۸ دقیقه

سال تولید : ۱۳۹۶

موضوع : تکرار تاریخ صدر اسلام و عاشورای حسینی در زمان کنونی

جمله منتخب: هیچ کس مصلح تر از امیرالمومنین(ع) و امام حسین(ع) نبوده است

adminتکرار تاریخ