اطلاعات اثر

نام : هسته‌ی وابسته

مدت زمان : ۵ دقیقه و ۲۰ ثانیه

سال تولید : ۱۳۹۷

موضوع : نفوذ تفکرات لیبرالیسم در فناوری هسته ای و انرژی اتمی ایران

جمله منتخب: اگر از تجربه ها درس نگرفتیم، قطعا ضرر خواهیم کرد

adminهسته ی وابسته