اطلاعات اثر

نام : آفت انقلاب

مدت زمان : ۹ دقیقه و ۳۵ ثانیه

سال تولید : ۱۳۹۸

موضوع : روایتی از جنگ اقتصادی ایران در دهه ۶۰ شمسی

جمله منتخب: بی ثباتی، بزرگترین آفت انقلاب است

adminآفت انقلاب